Algemene voorwaarden Hof van Eersel

Wij heten u van harte welkom in Hof van Eersel!

Wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden:

1. Algemeen:

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van Hof van Eersel – Boksheide 22 5521 PM Eersel.
1.2 Waar u in deze voorwaarden leest “gast(en)” kunt u ook lezen “huurder(s)” of “gebruiker(s)”.
1.3 Pink van Veen en Piet Verbraak zijn de beheerders/eigenaren van B&B Hof van Eersel. De eigenaren/beheerders kunnen zich laten vervangen. Waar u in deze voorwaarden “beheerder(s)” leest kunt u ook “eigena(a)r(en)” lezen.
1.4 Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
1.5 Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
1.6 Gasten dienen de instructies van de beheerders op te volgen.
1.7 De beheerders kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot Hof van Eersel ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
1.8 De administratie van de beheerders is bepalend bij een onderling meningsverschil tenzij de gasten het tegendeel kunnen bewijzen.
1.9 Gasten van Hof van Eersel dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement dat hen bij reservering wordt verstrekt en dat tevens in de B&B ter inzage ligt.

2. Tarieven:

2.1 De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming, BTW en toeristenbelasting.
2.2 De tarieven zijn exclusief de kosten van een annulerings- en reisverzekering.
2.3 De tarieven van de B&B zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
2.4 Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van kennelijke fouten.
3. Reservering en bevestiging
3.1 De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan.
3.2 Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Hof van Eersel een bevestiging (mits plaats beschikbaar). Daarna is de reservering definitief.
3.3 Voor het reserveren van een verblijf in Hof van Eersel worden geen extra reserveringskosten in rekening gebracht.

4. Betaling:

4.1 De verblijfskosten dienen uiterlijk twee weken voor aankomst te worden voldaan per bank.
4.2 Indien u minder dan twee weken voor aankomst reserveert dient u de verblijfskosten per omgaande per bank aan ons te voldoen.
4.3 De kosten dienen te worden overgemaakt naar bankrekeningnr. NL40RABO0104258233 tnv Hof van Eersel te Eersel o.v.v. het factuurnummer.
4.4 De overige kosten zoals bijv. voor drinken/snoep/snacks – dient u bij vertrek contant af te rekenen. De kosten hiervan vindt u terug op een lijst in uw huisje en de eetkamer van de B&B.
4.5 Indien u bij ons langskomt en op de dag zelf blijft overnachten, ontvangt u uw factuur ter plaatse en kunt u uw betaling ook contant voldoen.

5. Annulering:

5.1 Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit z.s.m. bij de beheerders te melden zodat de vrijgevallen B&B kamers alsnog aan derden kunnen worden aangeboden.
5.2 Bij annulering betaalt/betalen de gast(en) een vergoeding aan de beheerder. Deze bestaat uit:
5.2.1 Bij annulering minder dan vier weken en meer dan twee weken voor de aankomstdatum: 50% van de overeengekomen prijs.
5.2.2 Bij annulering minder dan 14 dagen maar meer dan 1 dag voor aankomst: 75% van de overeengekomen prijs.
5.2.3. Bij annulering op de dag van aankomst of de dag ervoor: 100% van de overeengekomen prijs.
5.3 Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag (indien van
toepassing) dient de annulering schriftelijk te worden doorgegeven aan info@hofvaneersel.nl

6. Aansprakelijkheid:

6.1 Alle risico’s m.b.t. een verblijf in Hof van Eersel zijn voor rekening van de gasten.
6.2 Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf in de B&B.
6.3 Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende zaken van de beheerders dienen door de gasten onmiddellijk te worden gemeld en te worden vergoed.
6.4 De beheerders zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.
6.5 Bij verlies van sleutels van de B&B worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast(en) in rekening gebracht.